top of page

Vilniaus universitete – konferencija apie Tomo Akviniečio politinę filosofiją

Lapkričio 9 d. 19 val. Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete, 201 auditorijoje, vyks sambūrio „Pro Patria“ rengiama konferencija „Akvinietis ir politika“, skirta Tomo Akviniečio politinės ir socialinės filosofijos pristatymui ir aptarimui.
„Tomas Akvinietis buvo iškiliausias viduramžių mąstytojas ir klasikinės politinės teorijos autorius, savo kūryboje unikaliai suderinęs aristoteliško ir krikščioniškojo mokymo principus. Unikalią T. Akviniečio svarbą europinės civilizacijos raidai geriausiai liudija tai, kad jo filosofija XIX a. oficialiai paskelbta ir iki šiol laikoma Bažnyčios mokymo dalimi. Tomo Akviniečio politinė ir socialinė mintis stebina savo aktualumu ir šiandieninių problemų akivaizdoje, tačiau yra gerokai pamiršta ir retai randa vietos dabarties diskusijose. Šios konferencijos tikslas – aktualizuoti ir pristatyti visuomenei Tomo Akviniečio politinę filosofiją, parodyti jos galimas pamokas šiandienai,“ – skelbia organizatoriai.

Konferencijoje prof. Dalia Marija Stančienė skaitys pranešimą apie įstatymo auklėjamosios galios sampratą Tomo Akviniečio filosofijoje, prof. Albinas Plėšnys – apie tomistinės prigimtinės teisės teorijos kritikos nepagrįstumą, bei prof. Vytautas Radžvilas – apie Tomo Akviniečio politinės filosofijos pamokas šiandienai.

Šiais metais išleistos dvi knygos, tiesiogiai pristatančios paties Tomo Akviniečio politinę mintį ir ryškiausias šiuolaikines jo studijas. Pirmoji, kartu su LOGOS leidykla išleista Tomo Akviniečio politinių traktatų rinktinė, kurioje skelbiami du svarbiausi T. Akviniečio politiniai tekstai – „Teologijos sumos“ skyriai „Apie įstatymus“ ir savarankiškas traktatas „Apie valdžią“. Antroji, verstinė Harvardo ir Notr Damo universitetų daktarės ekonomistės Mary L. Hirschfeld studija „Akvinietis ir rinka. Žmogiškosios ekonomikos link“, kurioje autorė plėtoja Akviniečio išdėstytus socialinės filosofijos principus šiuolaikinėms ekonomikos problemoms spręsti. Knygas išleido valstybingumo studijų centras.

Dėl galiojančių teisės aktų, patekimui į Filosofijos fakultetą reikalingas „galimybių pasas“. Dalyvausiantys renginyje kviečiami registruotis elektroniniu paštu kabasinskas.m@gmail.com

Comments


bottom of page