top of page
download.png
logo.jpg
patogu-pirkti.jpg
Vaga_KT_naujas1.png

KNYGĄ ĮSIGYTI GALITE ČIA:

Bronius Makauskas - Vilnijos lietuviai (viršelis).jpg

Vilnijos lietuviai 

Bronius Makauskas

1920-1939 metų Vilniaus ir Pietryčių Lietuvos okupacija yra vienas mažiausiai tyrinėjamų ir visuomenei pažįstamų XX amžiaus Lietuvos istorijos etapų. Apie ją nemokoma mokyklose, nekalbama viešumoje. Tačiau keli šimtai tūkstančių lietuvių du dešimtmečius gyveno, dirbo, kūrė ir mėgino išsaugoti savo lietuvišką tapatybę šiame okupuotame krašte, buvo dėl to baudžiami ir net kalinami. Parašyta prieš daugiau nei 30 metų, ši knyga iki šiol išlieka išsamiausia studija Lenkijos okupuoto Vilniaus krašto istoriją ir lietuvių gyvenimą šios okupacijos sąlygomis. Joje analizuojama lietuviško švietimo, spaudos, visuomeninių organizacijų padėtis, santykiai su vietos valdžia ir nepriklausoma Lietuva, pastangos prisidėti prie krašto atgavimo, o taip pat istorinė raida, įskaitant didžiausių represijų laikotarpiu virtusius 1935-1939 metus, Vilniuje šeimininkaujant vaivadai Liudvikui Bocianskiui. Artėjant Vilniaus įkūrimo 700-osioms metinėms Lietuvoje iki šiol nėra tinkamesnės knygos pažinčiai su okupuoto Vilniaus krašto lietuvių gyvenimu.

 

Bronius Makauskas (1950) – istorikas, diplomatas, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius emeritas. Gimęs Lenkijoje, Seinuose, baigė Gdansko universitetą, dirbo Lenkijos mokslų akademijoje, dėstė Varšuvos universitete. Knyga „Vilnijos lietuviai 1920-1939 metais“ – parengta autoriaus disertacijos pagrindu, apginta ir išleista Lenkijoje. Joje plačiai remiamasi lenkų istorikų tyrimais ir pripažintais šaltiniais. Būtent dėl šių aplinkybių knyga yra tinkamiausia ieškant bendro pagrindo susikalbėjimui su kaimynais šiuo galbūt sudėtingiausiu bendros istorijos klausimu.

Atsiliepimai:

Vilnija (kitaip Vilniaus kraštas) iki šiol kelia įvairių šalių mokslininkų ir, žinoma, Lietuvos ir Lenkijos visuomenių susidomėjimą. Neabejotinai, prie geresnio šio krašto problematikos supratimo  „sunkiuoju tarpukariu“ prisidėjo dr. Broniaus Makausko monografija „Vilnijos lietuviai 1920–1939 metais“. Šiandien ji – bibliografinė retenybė. Todėl sumanymas pakartotai išleisti dar 1991 m. publikuotą ir klasika tapusią monografiją – tikrai nudžiugins ne vieną būsimą skaitytoją.

dr. Vitalija Stravinskienė, Lietuvos istorijos instituto XX amžiaus istorijos skyriaus vedėja

Dr. Makauskas savo tyrimuose pasižymi dideliu skrupulingumu ir sąžiningumu. Jis, be abejonės, yra ne vien Lenkijos mastu reikšmingas XX a. pirmosios pusės Lietuvos, o taip pat ir Latvijos bei Estijos praeities žinovas.

prof. dr. Piotr Łossowski, istorikas, XX a. Vidurio Europos istorijos tyrinėtojas, Lenkijos mokslų akademijos narys

 

Nežiūrint to, kad prabėgo kelios dešimtys metų nuo istoriko Broniaus Makausko monografijos „Vilnijos lietuviai 1920-1939 metais“ paskelbimo lenkų ir lietuvių kalbomis, ji iki šiol nepraranda mokslinio ir visuomeninio aktualumo. Gausiai dokumentuotas ir paremtas plačia istoriografija tyrimas giliai bei visapusiškai atskleidžia lietuvių padėtį, gyvenimą ir jų kovą už savo teises Vilniaus krašte. Plačiai rašoma apie lietuvišką mokyklą ir lietuvišką spaudą Lenkijoje, ryškinami veikėjai, pasiaukoję lietuvybei. Autorius įtikinamai parodo lietuvių tautinės mažumos vietą Vilniaus krašte, jos vaidmenį Lenkijos ir Lietuvos santykiuose bei europiniame kontekste.

prof. dr. Juozas Skirius, istorikas, VDU Lietuvių išeivijos instituto vyriausiasis mokslininkas

bottom of page