top of page
334263327_1288220308439400_1307957589991120576_n.jpg

 

Vytautas Sinica (1990) – politologas, leidėjas, beveik dešimtmetį rašantis politinėmis temomis Lietuvos žiniasklaidoje. Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete 2022 metais apgynė disertaciją politinės filosofijos tema „Europos vienijimo teoriniai pagrindai“. Humanitarinių mokslų daktaras. Dėsto vidaus ir užsienio politikos kursus Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete. Šalies žiniasklaidoje paskelbė per 100 analitinių straipsnių, 2019 metais išleido politinės publicistikos knygą „Ar mums dar reikalinga Lietuvos valstybė?“

 

2009 - 2013 m. studijavo politikos mokslų VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute (VU TSPMI), ten pat 2013 - 2015 m. baigė ir Lyginamosios politikos magistrantūros studijas. Dalyvavo įgyvendinant mokslinius projektus „Lietuvos politinės minties antologija“ (vadovas doc. dr. Algimantas Jankauskas) ir „Istorijos politika kaip tautos ir valstybės konstravimo veiksnys“ (vadovas prof. dr. Raimundas Lopata). 2012 m. dirbo VšĮ „Rytų Europos studijų centras“, dalyvavo parengiant analitines studijas „Asmenų, priklausančių lietuvių tautinei mažumai užsienyje, teisių būklės apžvalga“ ir „Eurazijos sąjunga: iššūkis Europos Sąjungai ir Rytų partnerystės valstybėms“.
Akademiniai interesai – klasikinė ir modernioji politinė teorija, nacionalizmo studijos, istorijos politika. Yra paskelbęs mokslinius straipsnius „Tautų ateitis Europos integracijos perspektyvoje“, „Pilietinės tautos kūrimas: galimybės ir ribos“,  „Vieningos Europos idėja Kanto politinėje teorijoje“, „Be ryto naktis: Lenkijos okupuoto Vilniaus lietuvių gyvenimas“ ir kitus. Bendradarbiauja kaip įvairių ISI indeksuojamų užsienio mokslinių leidinių recenzentas.

bottom of page