top of page

TRUMPA ISTORIJA

Valstybingumo studijų centras įkurtas 2015 metų pavasarį ir nuo to laiko koncentruojasi į pirminę ir svarbiausią savo veiklą - knygų politine tematika leidybą. Pirmoji knyga išleista 2016 metais, nuo to laiko iki 2020 metų pabaigos išleista 13 lietuvių ir užsienio autorių knygų. Centras tris metus dalyvavo kasmetinėje Vilniaus knygų mugėje, kartu su leidinių autoriais ir recenzentais organizuoja knygų pristatymo renginius ir diskusijas įvairiuose Lietuvos miestuose. Nuo 2020 metų leidybos projektuose bendradarbiaujama su kitomis akademinėmis leidyklomis ir valstybiniais tyrimų centrais.

CENTRO VEIKLOS TIKSLAI

Plėtoti Lietuvos valstybingumo ir politinių procesų tyrimus bei su tuo susijusią leidybą;

 

Skatinti Lietuvos visuomenės domėjimąsi valstybės viešaisiais reikalais, vyksiančiais vidaus ir užsienio politikos procesais;

 

Skatinti pilietiškos politinės tautos, patriotinių nuostatų ir valstybinės sąmonės formavimąsi;

 

Stiprinti klasikine ir krikščioniškąja politinio mąstymo tradicija paremtą požiūrį į politinę tikrovę ir joje vykstančius procesus.

CENTRO VEIKLOS UŽDAVINIAI

Rengti ir teikti pasiūlymus Lietuvos vidaus ir užsienio politikos klausimais ir ekspertines analizes atsakingoms už politinių sprendimų priėmimą Lietuvos institucijoms;

 

Stebėti ir analizuoti Lietuvoje ir Europoje vykstančius politinius procesus;

 

Vykdyti mokslinius politikos, ekonomikos, socialinius, kultūrinius ir informacinius tyrimus;

 

Teikti kvalifikuotą ekspertų pagalbą vyriausybinėms ir nevyriausybinėms institucijoms bei organizacijoms;

 

Prisidėti prie Lietuvos visuomenės politinio švietimo, rengiant ir platinant mokslinę ir populiariąją literatūrą politinėmis temomis;

 

Dalyvauti Lietuvos ir tarptautiniuose renginiuose, skleisti Centro tyrimus, analizes ir idėjas tarp Lietuvos ir užsienio institucijų, interesų grupių ir visuomenės.

bottom of page