top of page
download.png
logo.jpg
patogu-pirkti.jpg
Vaga_KT_naujas1.png

KNYGĄ ĮSIGYTI GALITE ČIA:

Kn04.jpg

Įvairovės iliuzija

Ed West

Britų publicisto Edo Westo knyga „Įvairovės iliuzija“ – išsamus, dalykiškas ir lengvai skaitomas žvilgsnis į Europai ir Lietuvai naujai siūlomą multikultūrinės visuomenės modelį, tapusį viena svarbiausių Jungtinės Karalystės pasitraukimo iš Europos Sąjungos priežasčių.

Knygos „Įvairovės iliuzija“ aktualumą grindžia Europą krečiantys milžiniško masto pokyčiai. Pirma, patys europiečiai nesutaria dėl to, kas yra Europa – aiškiai apibrėžta, daugiausiai krikščionybės sukurta iškiliausia istorijoje civilizacija arba begalinio atvirumo visam pasauliui erdvė, žmogaus teisių ir įvairovės vardan neišskirianti nieko kaip savo ir svetimo. Antra, visą pokarį, o ypač pastarąjį dešimtmetį į Europą plūsta migrantai iš islamiškojo pasaulio, savo religija, politika ir kultūra svetimi viskam, ką galima pavadinti esant europietiška. Trečia, Europos šalių elitai dėl įvairių susijusių priežasčių siekia ne integruoti imigrantus ir paversti juos lojaliais piliečiais, o leidžia jiems gyventi Europoje liekant prie savojo gyvenimo būdo, kad ir koks svetimas jis bebūtų. Būtent pastaroji nuostata vadinama multikultūralizmu. Tai tikėjimas, kad valstybė turi skatinti žmones gyventi paraleliai, laikantis papročių ir net teisės normų, kurios prieštarauja vietinėms ir vyraujančioms jų gyvenamoje šalyje. Multikultūralizmas kaip savaiminę vertybę iškelia įvairovę (diversity), kuri, būdama savaime vertinga, turi būti skatinama ir puoselėjama. Todėl multikultūrinėje valstybėje nėra jokios vienos dominuojančios tautos, jos kultūros ir normų, kurias privalėtų perimti ir laikytis atvykėliai – nesvarbu, pabėgėliai ar gerovės ieškantys migrantai. Kiekviena tauta ir kultūra yra vienodai valstybės „šeimininkė“ ir „sava“ toje valstybėje.

Nėra pagrindo tikėtis, kad šie visoje Europoje vykstantys pokyčiai aplenks Lietuvą. Tenka klausti, kaip reaguosime į šį multikultūrinės visuomenės projektą, kai jis vis aktyviau yra siūlomas Lietuvoje? Kokią kainą turėtume už tai mokėti? Galiausiai, ar patikėsime įvairovės iliuzija? Edo Westo knyga – geriausia pradžia, ieškant atsakymų į šiuos sudėtingus klausimus.

Atsiliepimai:

Nors autorius rašo apie migracijos ir įvairovės politiką Didžiojoje Britanijoje, tačiau būtent dėl to knyga ir yra vertinga Lietuvos skaitytojams. Mums naudinga išgirsti ir suvokti vienos seniausių Vakarų valstybių patirtį tokiais universalią reikšmę turinčiais klausimais kaip tautos likimas globalizacijos sąlygomis, politinis korektiškumas, žodžio laisvė ir cenzūra, demokratija ir politinio elito atskaitomybė, vietos kultūra ir globalizuota elito politika. Tenka pridurti, kad diskusija šiais klausimais Lietuvoje gerokai vėluoja. 

dr. Andrius Švarplys, sociologas, VDU dėstytojas

Knyga – apie šių laikų Europos realybę ir iššūkius, kuriuos sukelia migracija ir daugiakultūriškumas. Kiek mes save suvokiame kaip Europą, kiek joje esame, tiek šie iššūkiai yra ir mūsų. Bet mūsų istorija ir būtis geopolitinėje kryžkelėje šiandien mums gali pateikti orientacines gaires kone visais dabarties klausimais ir taip būti įprasminta. Perskaičius šią knygą nuoširdžiai rekomenduoju ne ieškoti paralelių su žlungančia Romos imperija, bet dar kartą sugrįžti prie LDK istorijos. Gebėjimas aktualizuoti mūsų istorines sėkmes ir išvengti klystkelių šiandienos sąlygomis ir yra sprendimas toms problemoms, kurias aprašo autorius.

Regina Statkuvienė, žurnalistė

„Įvairovės iliuzija“ – knyga apie artimiausią mūsų ateitį ir pokyčius, kurie ateis į mūsų amus, jeigu ir toliau politikuosime tik virtuvėse. Ji labai praplės mūsų visuomenės akiratį ir suteiks informacijos apie pasaulyje vykstančius naujos kokybės migracijos procesus. Knyga paremta konkrečiais pavyzdžiais ir faktais apie migraciją, multikultūriškumą ir jų įsigalėjimo pretenzijas pasaulį paversti globaliu (viena valstybė, viena vyriausybė). Ar priimtinos ir kiek pamatuotos mums taip atkakliai peršamos naujosios politikos ideologų viltys? Knyga turėtų sudominti ne tik specialistus, politikus ir intelektualus, bet ir plačiąją visuomenę. Turėti šią knygą ant savo darbo stalo turėtų būti kiekvieno Seimo nario profesionalu įrodymas ir garbės reikalas. 

Dainius Paukštė, teisininkas, migracijos ekspertas

KNYGOS PRISTATYMAS

bottom of page