top of page

KNYGĄ ĮSIGYTI GALITE ČIA:

Kn09.jpg

Lietuvių būklė Lenkijos Respublikoje 1935-1938

Juozas Maceika

Anotacija: 

 

Po daugiau nei aštuoniasdešimties metų nuo teksto parengimo dienos šviesą išvydo vieno aktyviausių Lenkijos okupuoto Vilniaus lietuvių visuomenės ir kultūros veikėjų, muziejininko Juozo Maceikos (1904-1991) parengtas dokumentų rinkinys „Lietuvių gyvenimas Lenkijos Respublikoje 1935-1938 metais“. Tai unikalus šaltinis visiems, besidomintiems ar dar tik atrasiantiems pamirštą lietuvių tautos istorijos puslapį – prieškario Lenkijos okupuoto Vilniaus krašto lietuvių gyvenimą. Lietuvos visuomenei, kuri nei mokykloje, nei medijose, nei populiariojoje ar mokslinėje istorinėje literatūroje nesusiduria su šia tema, tai gali tapti bent atspirties tašku platesniam domėjimuisi ir pažintimi ateityje. Juk prieš prasidedant bet kurios temos studijoms, turi pasirodyti jos šaltiniai. 

download.png
logo.jpg
patogu-pirkti.jpg
Vaga_KT_naujas1.png

Atsiliepimai:

J. Maceikos rankraštinės medžiagos paskelbimas itin reikšmingas ne tik Lietuvos istorijos tyrinėtojams, kurie su šia medžiaga galės giliau ir plačiau tyrinėti XX  a. pirmosios pusės Vilniaus kraštą. J. Maceikos paskelbti duomenys bus svarbūs ir besidomintiems šio krašto istorija bei žmonėmis. Leidinys taip pat reikalingas Lietuvos Respublikos valdžios vyrams ir moterims, ypač atstovaujantiems Lietuvą sprendžiant įvairius klausimus su Lenkijos Respublika. Kuo daugiau bus išprususi istorijos žiniomis Lietuvos visuomenė, tuo ji bus aktyvesnė bei mažiau abejinga šiandieninei Pietryčių Lietuvos būklei ir tautiniams klausimams bei istorinio atminimo įamžinimui šiame krašte.

dr. Nastazija Kairiūkštytė, istorikė

J. Maceikos dokumentų rinktinė, lydima svariomis leidėjo įžvalgomis, yra svarbus indėlis į Lenkijos 1920-1939 m. pavergtos Rytų Lietuvos lietuvių padėties ir dar nepakankamai ištyrinėtos polonizacijos studijas. Minimu laikotarpiu Rytų Lietuvoje vyko, anot tuomečio Lenkijos Užsienio reikalų ministro J. Becko „lenkiškumo bastiono kūrimas Vilniuje“. Šis leidinys reikalingas ne tik praeities įvykiams analizuoti, bet ir šiuolaikinės kultūros ir švietimo politikos formuotojams. Jis įgalina brandesniu žvilgsniu įvertinti šiame krašte vykstančius procesus ir poreikius.

prof. dr. Bronius Makauskas, istorikas, diplomatas, VDU profesorius emeritas 

bottom of page