top of page
akvinietis ir rinka 22.jpeg

Akvinietis ir rinka

Mary J. Hirschfeld

Harvardo universiteto ekonomikos ir Noterdamo universiteto teologijos mokslų daktarė Mery Hirschfeld savo knygoje „Akvinietis ir rinka“ pateikia išsamią šiuolaikinės ekonominės mąstysenos analizę ir jos principų kritiką. M. Hirschfeld įtikinamai atskleidžia šiandieniniams ekonomistams būdingos filosofijos ir ja paremtų metodų ribotumą. Ji tvirtina, jog žmogaus samprata, kuria vadovaujasi ekonomistai, yra nepakankama ir anaiptol neatspindi daugelio žmogiško gyvenimo aspektų. Autorė siūlo originalią – teologinės ekonomikos – koncepciją, kuri remiasi šv. Tomo Akviniečio filosofijoje pateikta žmogaus prigimties, laimės, meilės, dorybių, gero gyvenimo bei jį laiduojančių įstatymų samprata. Knyga parašyta vengiant sauso akademinio žargono ir remiantis gausiais ekonominės bei filosofinės literatūros šaltiniais. Todėl M. Hirschfeld atskleistos ekonomikos ir etikos sąsajos bus aktualios ne tik ekonomistams bei filosofams, bet ir kiekvienam, norinčiam praplėsti savo ekonominio suvokimo horizontus. 

download.png
logo.jpg
patogu-pirkti.jpg
Vaga_KT_naujas1.png

KNYGĄ ĮSIGYTI GALITE ČIA:

Atsiliepimai:

 

Autorė siūlo išradingai argumentuotą teologinės ekonomikos projektą, grįstą atidaus žvilgsnio į šv. Tomo Akviniečio veikalus įkvėptomis įžvalgomis. Kritikuodama sterilų Vakaruose vyraujančių ekonomikos teorijų formalizmą bei dogmatizmą, Mary L. Hirschfeld kviečia mąstyti apie žmogišką ekonomiką, kuri maksimizuotų ne vienpusiškai matuojamą ekonominę naudą, bet asmens laimę, matuojamą kokybiniais dorybės, prasmės ir galutinio gyvenimo tikslo matais. 

Pripažindama rinkos ekonomikos privalumus, autorė sykiu kviečia kritiškai pažvelgti į kai kurias neginčijamomis dogmomis virtusias šiuolaikinių rinkos ekonomikos teorijų ir racionalaus pasirinkimo modelio prielaidas. Ji siūlo tokią Bažnyčios socialinį mokymą atitinkančią rinkos teoriją, kuri siektų filosofiškai bei teologiškai mąstyti, o ekonominį gyvenimą analizuotų ne tik nuogos naudos, bet ir dorybės, prasmės, laimės, kilniausių asmens siekių išsipildymo horizonte. 

Autorė, be kita ko, parodo, kaip ekonomistinis požiūris pats tampa šiuolaikiniu teologijos pakaitalu, tik primityviu ir vienmačiu, iškreipiančiu tikruosius asmenų tikslus bei elgesio motyvus, o svarbiausia – trukdančiu autentiškai siekti laimės bei realizuoti kūrybines galias. 

Nors kai kurioms Mary L. Hirschfeld idėjoms dalis skaitytojų, ypač profesionalių ekonomistų, galbūt nepritars, nekyla jokių abejonių, kad šis įdomus ir subtilus veikalas labai praturtins lietuviškąsias diskusijas apie tikrąją ekonominės veiklos prasmę, abstrakčių ekonomikos teorijų reikšmę mūsų gyvenimui ir mąstymui, ekonomikos jungtis su etika, politika, humanitariniais mokslais ir bendrąja humanitarine kultūra. Šią knygą mielai rekomenduoju ir visiems besidomintiems teologinėmis šv. Tomo Akviniečio idėjomis, taip pat siekiantiems geriau suprasti socialinį Bažnyčios mokymą.

 

prof. Naglis Kardelis, filosofas, Vilniaus universiteto profesorius

 

Įprasta manyti, kad verslininkui turi rūpėti tik pelno ir nuostolių ataskaitos, siekis kuo daugiau gaminti ir kuo daugiau parduoti, o ne vartotojo gerovė. Bet vartotojui rūpi būtent jo gerovė, jo žmogiškojo klestėjimo forma, kuri tampa pasirinktu gyvenimo tikslu, tobulinančiu jo asmenybę. Suderinti šiuos skirtingus tikslus galima dviem būdais. Viena vertus, įtikinėjant, kad žmogaus klestėjimo rodiklis yra vartojimo ir turėjimo mastas, kita vertus, siekiant suprasti, ko reikia žmogaus laimei ir asmenybės tobulėjimui, ir tam pajungiant verslą. Pirmasis kelias veda į manipuliavimą žmogumi ir jo pavergimą, antrasis – į jo laisvės išsaugojimą. Tomo Akviniečio filosofija atskleidžia principus, kaip verslas galėtų eiti šiuo antruoju keliu. To kelio apmąstymas yra didžiausiais šios knygos privalumas.

 

prof. Albinas Plėšnys, filosofas, tomistas, Vilniaus universiteto profesorius

bottom of page