top of page
download.png
logo.jpg
patogu-pirkti.jpg
Vaga_KT_naujas1.png

KNYGĄ ĮSIGYTI GALITE ČIA:

Tautos sukilimas (viršelis).jpg

Tautos Sukilimas

Pilypas Žukauskas-Narutis

Pilypas Žukauskas-Narutis (1920-2014) – vienas pagrindinių 1941 metų Birželio sukilimo organizatorių, antinacinės rezistencijos dalyvis ir Štuthofo koncentracijos stovyklos kalinys, inžinierius. Sovietinė okupacija užklupo P. Narutį studijuojantį Vytauto Didžiojo universitete, kur jis buvo Studentų ateitininkų sąjungos pirmininkas. Būdamas vos 21-erių metų jis įsitraukė į Lietuvių aktyvistų fronto veiklą ir ėmėsi vadovauti Birželio sukilimo štabui Kaune. Ši jo knyga – tiesioginio liudininko ir dalyvio atsiminimai apie pavergtos lietuvių tautos laisvės kovą. Knygoje atsiskleidžia sudėtingas politinis kontekstas, atvedęs iki būtinybės ir pareigos sukilti prieš sovietinę okupaciją, Sukilimo planavimą ir veiksmus, o taip pat tikslus. 

Būtent Sukilimo tikslai ir padariniai šiandien yra tapę nuolatinio šmeižto ir propagandos taikiniu tiek Lietuvoje, tiek ir pasaulyje. Lietuvos visuomenė yra palyginti menkai susipažinusi su Sukilimu, beveik nėra populiariosios literatūros ar laidų šia tema, itin glaustai ji paliečiama ir mokyklinėse programose. Visa tai lemia, jog Sukilimo ir jo dalyvių atminimas iki šiol formuojamas gandų, sovietinės istorijos mitų ir vertinimų, ignoruojančių tragišką 1941 metų vasaros lietuvių tautos padėtį ir aplinkybes. Ši knyga, pirmąkart leidžiama Lietuvoje minint 80-ąsias Sukilimo metines, siūlo visiems, besidomintiems Lietuvos istorija ir laisvės kovomis pažinti Tautos sukilimą iš pirmų lūpų – vieno iš Sukilimo vadų pasakojimo.

Atsiliepimai:

 

Kauno, Vilniaus ir visos Lietuvos lietuviai sukilo įkvėpti vien Lietuvos nepriklausomybės troškimų ir, žinoma, ne tam, kad tarnauti naujos okupacijos tikslams. Galimas daiktas, kad sovietų ir jų simpatikų propagandos mašina bandys lietuvių sukilimą peikti ir dergti. Galbūt, prikaišios naciškumą. Tačiau kiekvienas nuoširdus lietuvis, kiekvienas kenčiančios Lietuvos draugas, skaitys
savo pareiga priekaištus atremti. 

 

(Darbininkas, 1941-07-08)

 

Povilas Žadeikis, Lietuvos Krašto apsaugos ministras, diplomatas, karys savanoris

 

Tai labai svarbi knyga, pateikia daug detalių. Tai atsiminimų knyga. Galbūt tai nėra labai šlifuotas darbas literatūriniu atžvilgiu, bet svarbus kaip istorinis, dokumentinis liudijimas. Parašytas liudininko, kuris dalyvavo ir organizavo tą veiklą. Knygoje esama detalių, kurių nėra kituose veikaluose. Parodyta visa organizacinė veikla, smulkiai aprašytas posėdis sekmadienį, birželio 22 d., [vykęs] senelių prieglaudoje, atskleista, kaip jie rengė planus užimti strategiškai svarbias vietas Kaune. 

 

(Laisvosios bangos radijas, 2014-06-13)

 

dr. Augustinas Idzelis, istorikas

bottom of page