top of page

„Marijos radijo“ klausytojams pristatyta Jurgio Matulaičio „Socialinė filosofija“

Balandžio 13 dieną „Marijos radijo“ eteryje aptariant palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio asmenybę buvo pristatyta Valstybingumo studijų centro 2019 metais išleista Jurgio Matulaičio socialinės filosofijos raštų rinktinė.

Knygoje pirmąkart lietuviškai skelbiami įvairūs jo tekstai, pristatantys autorius ir Bažnyčios požiūrį į aktualiausius gyvenamojo laikmečio socialinius klausimus, darbininkų padėtį, turtinius santykius, Bažnyčios kišimosi į šiuos klausimus ribas. Nors keli knygos tekstai skelbti lietuvių kalba dar carinės okupacijos laikotarpiu leistame žurnale „Draugija“, šiandieniniam skaitytojui ir jie nebuvo plačiau žinomi ar prieinami.


Knygos sudarytojo ir įvadinio straipsnio autoriaus profesoriaus Albino Plėšnio vertinimu, Jurgis Matulaitis yra socialinės filosofijos pradininkas Lietuvoje. Prelatas Mykolas Krupavičius aiškiai įvardijo Jurgį Matulaitį pagrindiniu savo įvykdytos žemės reformos įkvėpėju.


„Katalikų Bažnyčios palaimintasis Jurgis Matulaitis (1871-1927) prieš gerą šimtmetį, dažnai aplenkdamas savo laiką, ramiai ir įtaigiai kalbėjo apie visuomenės solidarumą ir bendrąjį gėrį, abejojo pavienio žmogaus egoizmu grindžiama visuomenės tvarka, tvirtino, kad bendruomenės raidoje iškylantys keblumai ir sunkumai („socialinis klausimas“) yra kiekvieno piliečio reikalas ir kiekvienas pagal galimybę turįs prisidėti prie jų įveikimo“, - apie knygą rašo profesorė Tatjana Aleknienė.


Laidoje Jurgio Matulaičio socialinę mintį, svarbą, gyvenimo aplinkybes ir šios asmenybės užmarštį šiandieninėje Lietuvoje aptaria politologai Santa Kančytė ir Vytautas Sinica. Laidos vedėja sesuo Daiva Kuzmickaitė.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page