top of page

 

 


Kauno, Vilniaus ir visos Lietuvos lietuviai sukilo įkvėpti vien Lietuvos nepriklausomybės troškimų ir, žinoma, ne tam, kad tarnauti naujos okupacijos tikslams. Galimas daiktas, kad sovietų ir jų simpatikų propagandos mašina bandys lietuvių sukilimą peikti ir dergti. Galbūt, prikaišios naciškumą. Tačiau kiekvienas nuoširdus lietuvis, kiekvienas kenčiančios Lietuvos draugas, skaitys
savo pareiga priekaištus atremti.

Povilas Žadeikis, Lietuvos Krašto apsaugos ministras, diplomatas, karys savanoris

Vizualizacija 1_edited.png
Library Books
Anchor 2

NAUJIENOS

Anchor 1

KNYGOS

bottom of page